F 中大資訊: CC can - 漁夫雞皇飯

提提你

【00. 搵銀攻略】
【01. 投考政府工資訊目錄】
【02. 科目資訊平臺資料更新中】


Wednesday, March 15, 2017

CC can - 漁夫雞皇飯
價錢:$22.5
評價:汁係葡汁,味道可以。雞都算幾多,OK滑。
魚肉一般,感覺配搭比較奇怪。

返回See You 食乜好想得到最新資訊?Like我地個page!

如有問題想問,不如直接pm「中大資訊」,覆得快好多。