F 中大資訊: Franklin - 兩餸 - 雲耳蒸雞/冬瓜炆火腩

提提你

【00. 搵銀攻略】
【01. 投考政府工資訊目錄】
【02. 科目資訊平臺資料更新中】


Friday, March 3, 2017

Franklin - 兩餸 - 雲耳蒸雞/冬瓜炆火腩


價錢:$24.6
雖然好似好多汁,但汁無味的。
蒸雞,雞不夠鮮。火腩,太淋。

返回See You 食乜好
想得到最新資訊?Like我地個page!

如有問題想問,不如直接pm「中大資訊」,覆得快好多。